Kaksi uutta maata liittyy ohjelmaan tarjotakseen SATCOM-tukea NATO:lle.

Ensi vuodesta alkaen Espanja ja Luxemburg liittyvät neljän muun NATO-maan joukkoon, jotka tarjoavat satelliittiviestintäpalveluja Pohjois-Atlantin liitolle osana satelliittipalveluprojektia, joka alkoi vuonna 2020.

Kaksi uutta maata liittyy ohjelmaan tarjotakseen SATCOM-tukea NATO:lle.

Aiemmin tässä kuussa kuuden maan valvontavirastojen johtajat kokoontuivat Washington D.C:n ulkopuolella tarkastellakseen NATO SATCOM Services 6th Generation -projektin (NSS6G) tarjoamia satelliittipalveluja. Kokouksessa arvioitiin myös näiden palvelujen nykyistä suorituskykyä ja käynnissä olevia haasteita.

Kokouksen aikana NATO:n Viestintä- ja tietotoimiston sekä kuuden maan edustajat sopivat lopullisesta tekstistä muistion muutokseen, joka tarjoaa puitteet satelliittiviestintäpalvelujen tarjoamiselle NATO:lle.

Ehdotettu muutos mahdollistaa Luxemburgin ja Espanjan liittymisen Yhdysvaltojen, Ranskan, Italian ja Ison-Britannian rinnalle NATO:n sotilaallisten satelliittiviestintäpalvelujen tarjoajiksi.

Vuodesta 2005 lähtien NATO lopetti omien satelliittien hankinnan ja käytön, sillä osa satelliiteista perustui 1970-luvun alun suunnitelmiin. Sen sijaan NATO päätti kääntyä jäsenvaltioiden Ranskan, Italian ja Ison-Britannian puoleen saadakseen tarvitsemansa satelliittiviestintäpalvelut operaatioiden aikana. Vuonna 2020 Yhdysvallat liittyi mukaan tiimiin.

Sopimuksen mukaisesti Yhdysvallat tarjoaa tukea “erittäin korkeataajuuksisella” (EHF) kuljetuspalvelullaan NATO:n ydinasekomennolle ja -valvonnalle sekä “superkorkeataajuuksisella” (SHF) kapasiteetilla kansallisesta laajakaistaisesta maailmanlaajuisesta satelliittiviestintäjärjestelmästään.

Ranska, Iso-Britannia ja Italia tarjoavat SHF- ja UHF-kapasiteettia Syracuse-, Skynet- ja Sicral-kokoonpanojensa kautta. Espanja ja Luxemburg tuovat lisää SHF- ja UHF-kapasiteettia konsortioon Spainsat Next Generation – ja GovSat-satelliittikokoonpanojensa kautta. Yhteensä noin tusina sotilassatelliittia tarjoaa kykyjä NATO:lle.

“Nämä tarjoavat vaihtelevia suojelutasoja”, kertoi Brian Hughes, nykyinen NSS6G Joint Services -johtaja Yhdysvaltain Avaruusjärjestelmäkomennon kansainvälisissä asioissa. “Kaikki ovat sotilassatelliittiviestintää, mikä tarkoittaa, että ne ovat vastustuskykyisiä ydintehoa ja häirintää vastaan, ominaisuuksia joita kaupalliset palvelut yleensä eivät tarjoa.”

Hughes selitti, että satelliittiviestintäpalvelut NATO:lle toimitetaan yhdistelmänä, jota kutsutaan “allocate and commit” ja hallituiksi palveluiksi.

“‘Allocate and commit’ tarkoittaa sitä, että tämä kapasiteetti annetaan NATO:lle ja NATO voi käyttää sitä tarpeensa mukaan”, Hughes kertoi. “Lisäksi meillä on hallittu pääsy, jossa NATO tekee pyynnön tiettyihin aikoihin tarvitsemastaan palvelusta, ja me [kansallisten tarjoajien tiimi] hallinnoimme toimitettua palvelua.”

NSSG6:n tarjoamaa kykyä eivät suoraan käytä NATO-maat, vaan NATO:n päämaja itse silloin, kun se johtaa NATO:n hyväksymiä operaatioita.

“NATO has its own specific needs as an organization, whether operating from fixed headquarters or deployed,” Hughes explained. “SATCOM (satellite communications) is crucial because it enables NATO to maintain command and control functions, which are essential.”

According to Nusret Yilmaz, who oversees the SATCOM business unit at the NATO Communications and Information Agency, while the NSS6G consortium provides satellite capabilities, NATO itself equips its forces with necessary ground-based tools.

NATO:n maasegmentin ja avaruussegmentin kyvykkyydet

“NATO omistaa kaiken maakaluston”, sanoi Yilmaz. “Tähän kuuluvat taktiset radiot, terminaalit, jotka on tarkoitettu siirrettävään ja sijoitettuun viestintään, ja eri kokoiset siirrettävät ja sijoitettavat viestintäjärjestelmät. NATO käyttää ja ylläpitää näitä järjestelmiä osana omia organisaatiokykyjään. Sen sijaan NATO ei omista mitään organisaatiokykyä avaruussegmentille.”

NATO:n alkuperäinen siirtyminen pois omista avaruusvaroistaan oli sekä kustannustehokkuuden että mahdollisuuden hyödyntää jäsenvaltioiden nykyaikaisempia avaruusjärjestelmiä ratkaisu.

Espanjan ja Luxemburgin liittyminen NSSG6:iin lisää NATO:n satelliittiviestintäkykyjen vastustuskykyä.

“Kun mukana on useampia maita, varmistetaan vastustuskykyä avaruussegmentillä”, Yilmaz selitti. “Viime aikoina on ollut merkittävä kysynnän lisääntyminen satelliittiviestinnässä. NATO on vastannut tähän kysyntään toteuttamalla erilaisia maasegmentin ja käyttäjäsegmentin projekteja. Tämän MOU:n ja sen tarkistuksen kautta NATO varmistaa, että lisäkapasiteetti hallitaan asianmukaisesti avaruussegmentin näkökulmasta.”

NSS6G: NATO:n satelliittikyvykkyydet

Puolustusministeriön tietohallinnon SATCOM-päällikkönä toimiva Mike Dean toimi tämän kuukauden konferenssin isäntänä. Hän korosti, että NSS6G on ollut onnistunut esimerkki yhteistyöstä ja kumppanuudesta neljän maan välillä, jotka tarjoavat satelliittikaistanleveyttä ja -palveluita NATO:lle. Dean korosti, että Luxemburgin ja Espanjan mukaantulo vahvistaa entisestään näitä olemassa olevia suhteita ja jatkuvia vuorovaikutuksia kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Dean kertoi myös Yhdysvaltojen osallistumisen hyödyistä puolustusvoimille: “Saamme korvauksen NATO:lle tarjoamistamme palveluista. Tämä rahoitus mahdollistaa yhteistyön Yhdysvaltain avaruuskomennon ja sotilaspalveluiden kanssa satelliittiviestintäkyvykkyyksien parantamiseksi. Se osoittaa, kuinka pienikin investointi voi merkittävästi parantaa operatiivisia kykyjä.”

NSS6G on nyt aloittanut 10-vuotisen täysin operatiivisen jaksonsa, joka jatkuu vuoteen 2034 asti, varmistaen jatkuvan tuen ja satelliittiviestintäpalveluiden kehityksen NATO:n operaatioille.

Sharing Is Caring:

Olen Arman, olen ollut mukana bloggaamisessa pitkään, ja olen finland2dayn päätoimittaja. Olen omistaja, kirjoittaja ja an1.

Leave a Comment